Engens Gledeshus

Arrangementsinformasjon

Gunnar Engen hadde rundt 2005 lyst å spille med forskjellige musikere i forskjellige settinger, og kom dermed på å gjøre et slags band ut av det, og dermed ble bandet en realitet. Et enmansband med et fast medlem, Gunnar Engen.

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte bill. refunderes ikke